30.06.2013 u organizaciji PD Ćusine održat će se Biciklijada na relaciji

Jajce – Jezero – Šipovo – Pljeva.

Polazak je ispred muzeja AVNOJ-a u 9:00 sati.

Za sve učesnike obezbjeđeni su sendviči, ručak i osvježavajući napitci.