Danas 25.3.2017. godine, radnici JU Agencije Jajce uredili su prostor i posadili cvijeće oko spomenika i crkve sv Marije / džamije sultana Sulejmana ll i Katakombi. Ovo je inaće jedna od naprometnijih pješačkih ulica. Pored građana Jajca, u velikom broju koriste je i posjetioci ovog grada.