Predstavnici organizacije Sarajevo Meeting of Cultures Dino Mujkić i Jana Čarkadžić posjetili su jučer Agenciju Jajce sa ciljem da predstave projekat pod nazivom CULTURWB (“Jačanje kapaciteta za stvaranje promjena u turizmu zemalja Zapadnog Balkana: stvaranje kompetencija za menadžment baština i kulturnog turizma”) finansiran od strane Erasmus+ programa Evropske Unije.


Predstavnici i zaposleni u ustanovama kulture u Jajcu, kao i u drugim gradovima BiH, će dati svoj doprinos realizaciji ovog projekta kroz popunjavanje anketnog upitnika, koji treba omogućiti da se identifikuju nedostaci u vještinama i kompetencijama zainteresovanih strana u kulturi i turizmu.
Očekivani rezultati CULTURWB projekta su razvoj novih programa za cjeloživotno učenje i novog master akademskog studijskog programa koji ima za cilj izgradnju kompetencija za kvalitetno upravljanje unutar kulturnih institucija, upravljanje kulturnim naslijeđem, upravljanje događajima unutar i van institucija, kao i procesima razvoja u okviru kulturnog turizma.
Na sastanku u Agenciji razgovarali su sa direktorom Husom Hadžićem i projekt menadžerom Aidom Softić Joldić, te su ovom prilikom obišli i Etno muzej grada Jajca.