Obzirom da su već u februaru/veljači turisti počeli dolaziti u Jajce, JU Agencija Jajce obaviještava sve zainteresovane da od 1. marta/ožuljka 2017. godine se svi spomenici mogu posjetiti (i vikendima i praznicima), ukljičujući i info centar. Posjete se mogu vršiti u vremenskom periodu od 8h do 18h (u ljetnom periodu od 8h do 20h).

_x000D_