Na Beogradskom sajmu otvoren je Međunarodni sajam turizma, na kojem od 23. do 26. Februara/Veljače učestovalo 1.100 izlagača iz 56 zemalja.

Direktor JU Agencije Jajce Huso Hadžić, učestovo je na 39. međunarodnom sajmu turizma u Beogradu. Kroz prospekte i druge promotivne materijale Agencije prezentovo je sve turističke potencijale grada Jajca.

Obavio je razgovore i sklopio dogovore sa više turističkih agencija po pitanju dolaska turista u Jajce.

Uporedo sa Sajmom turizma na Beogradskom sajmu održane su još tri manifestacije: Međunarodni sajam opreme za hotelijerstvo i ugostiteljstvo HORECA, Sajam vina BeoWine i Sajam suvenira.