BiH je prošle godine posjetilo 1.148.530 turista, što je više za 11,6 posto  nego prethodne godine.

Turisti su prošle godine ostvarili 2.376.743 noćenja, što je više za 10,9 posto  nego 2015. godine, podaci su Agencije za statistiku BiH.

Broj noćenja domaćih turista prošle godine već je za 2,5 posto, a stranih za 15,1 posto u odnosu na isti period 2015. godine.

U ukupno ostvarenom broju noćenja, učešće domaćih turista je 30,9 posto, a stranih 69,1 odsto.

Najviše noćenja ostvarili su turisti iz Hrvatske 11,9 posto, zatim turisti iz Srbije 8,4 posto, Turske 8,1 posto, Italije 6,5 posto, Slovenije šest posto, Poljske 4,1 odsto, te Njemačke četiri posto, dok su turisti iz ostalih zemalja ostvarili 51 posto noćenja.

Što se tiče dužine boravka stranih turista u BiH prošle godine, na prvom mjestu je Malta sa prosječnim zadržavanjem od 5,5 noći, slijede Južnoafrička Republika sa 3,9 noći, Irska sa 3,5 noći, te Litvanija i Kuvajt sa po 3,4 noći.

Prema vrsti smještajnog objekta, najveći broj noćenja ostvaren je u okviru djelatnosti “hoteli i sličan smještaj”, sa učešćem od 92,4 posto.

 

 

(Fokus.ba)