U avnojevskom Jajcu nalazi se objekat nazvan Šarenica ili Saračeva kuća, u kojoj je 5. novembra prije 73 godine osnovana telegrafska agencija nove Jugoslavije (TANJUG).

Prije 1992. godine kuća je pripadala porodici Ćuk, dok je sada u vlasništvu porodica Keljalić i Spahić. Saračeva kuća je 2004. godine proglašena nacionalnim spomenikom BiH.


– Saračeva kuća, poznatija kao Šarenica, izgrađena je 1899., a podigao ju je ondašnji  jajački veleposjednik Suljaga Sarač za svoju mnogobrojnu porodicu. Kuća je tipičan primjer ljepote austrougarske arhitekture. Šarenica je dobila naziv zbog svoje prelijepe fasade. U početku, Sarači su bili smješteni u prizemlju, dok je ostatak služio kao besplatan konak za putnike namjernike, izjavila je Aida Joldić-Softić, projekt menadžer i turistički vodič u Agenciji za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.

Uoči drugog zasjedanja AVNOJ-a, umjesto Sarača u Šarenicu se uselio tadašnji AGITPROP CK KPJ, po ugledu na propagandnu službu Sovjetskog Saveza.

– Jedan od tada vodećih komunističkih političara Moša Pijade je pokrenuo inicijativu i osnovao prvu telegrafsku agenciju nove Jugoslavije – TANJUG. Osnovan je od strane Komunističke Partije Jugoslavije sa namjerom da propagandno informiše o borbi partizana u Drugom svjetskom ratu koju su vodili komunisti pod vodstvom Josipa Broza -Tita, dodaje Joldić-Softić.

Raspolagali su sa jednim zarobljenim predajnikom i polovnom “geštetner” mašinom. Pored prvog direktore agencije Vladislava Ribnikara i male grupe novinara, u ovom objektu se nalazio i atelje vajara Antona Augustinčića.

Imenu Tanjug, prethodilo je nekoliko prijedloga skraćenica, među kojima su Tasjug (Telegrafska agencija slobodna Jugoslavija), Notasjug ili Notanjug (Novinska telegrafska agencija slobodne Jugoslavije), pa i Tenanoj (Telegrafska novinska agencija nova Jugoslavija).

– Mi već duže vremena radimo na iznalaženju mogućnosti za renoviranje i adaptaciju Šarenice – nacionalnog spomenika. Uz suglasnost vlasnika objekta, prvo moramo uraditi Projekat sanacije koji je temelj za izradu Projekta za finansijska sredstva i izvođenje radova. U narednoj, 2017. godini ćemo aktivno i ažurno raditi na ovim poslovima, rekao je Huso Hadžić, direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.

 

 

 

(avaz)