Sajam „LINZER HERBST“ održava se u Austrijskom gradu Linzu i jedan je od vodećih sajmova u regionu po pitanju proizvoda i usluga vezanih za lakši i ugodniji život. Sajam koji traje od 1. do 9. Oktobra 2016 u svojim prvim danima zabilježio je izuzetno veliku posjetu. Predstavnik JU Agencije za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca takođe je posjetio sajam. S obzirom da Agencija tradicionalno održava svoj sajam turizma i eko proizvoda (STEP), iskustvo na „LINZER HERBST“ iskoristit će se na unapređenju vlastite organizacije, ponude i promocije.