Međunarodno  udruženje „Interaktivne otvorene škole“ (MIOS)  u saradnji  sa Zavodom  za zaštitu i korištenje kulturno historijskog  i  prirodnog  nasljeđa  Tuzlanskog  kantona,  organizovali  su u subotu, 1. oktobra 2016. stručnu ekskurziju u Jajce, gdje  su  uz  pomoć  turističkog  vodiča  obišli  najznačajnije  kulturno historijske spomenike, prožimajući tumačenje  zanimljivim stručnim detaljima. Nakon obilaska grada, obilazak je nastavljen  na  Plivskim  jezerima i lokalitetu Mlinčići. Posjeta  je imala za cilj upoznavanje kulturne baštine, razmjene iskustava  i međusobnu suradnju.