Radnici JU Agencije za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca završili su čišćenja nekropole stećaka u Vincu. Nekropola sa više od 40 stećaka nalazi se na njivi Aldina Delića u naselju Vinac dio je bogate spomeničke baštine ovog kraja i nacionalni je spomenik Bosne i Hercegovine.