Nakon uređenja prostora oko Crkve sv. Marije/Sultan Sulejmanove (Fethije) džamije, Katakombi, Burića kuće i Okića džamije, radovi se nastavljau na historijskom području  “Nekropola sa stećcima u Vincu”. Stručni radnici arheologije JU Agencije za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca u suradnji sa Društvom za zaštitu kulturnih i prirodnih vrijednosti Jajce obišli nekropolu stećaka i kasnoantički grob na kojem će se vršiti arheološka istraživanja u oktobru/listopadu ove godine.

 

 

 

foto: “Agencija”, Tvrtko Zrile