Jajce je već dugi niz godina jedna od najvažnijih destinacija školskih ekskurzija, tim povodom predstavnici JU Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca promovisali su turističku ponudu Jajca Hercegovačkim i okolnim školama. Posječene su škole u Livnu, Tomislavgradu, Posušju, Širokom Brijegu, Čapljini, Ćitluku i Mostaru.