JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u saradnji sa Franjevačkim samostanom „Sv. Luka“ u Jajcu i Zavičajnim muzejom “Travnik”, organizovala je izložbu pod nazivom „Tragovi osmanske kulture“, autora Fahrudina Burića, kustosa historičara.

Eksponati koji su pronađeni na području Bosne i Hercegovine, a potiču iz doba Osmanskog carstva bit će predstavljeni do 26. septembra u „Etno muzeju“ u Jajcu.

Konceptualno, izložba je podijeljena u tri tematske jedinice. U prvoj su predstavljeni predmeti vojnog života, odnosno koplja, puške i strijele. Druga tematska jedinica prati privredni način života, kao što su noževi za skidanje kore, sjekire, metalna kliješta i slično. U trećoj postavci je naznačen svakodnevni način života u jednom domaćinstvu, gdje je izloženo posuđe od bakra i drveta.

-Izložba ima za cilj da podstakne osobe svih generacija,pogotovo mlade na razmišljanje, informisanje i edukaciju o očuvanju kulturno- historijske baštine koja je nastajala i formirala se u toku pet stoljeća zajedničkog života i način na koji su se povezala dva naroda i dvije zemlje, rekao je Burić.

Historija BiH u osmanskom periodu razmjerno je dobro objašnjenja kroz arhivske dokumente i stručnu literaturu. Međutim, arheološka građa tek se sporadično pokazuje široj javnosti.

Na otvaranju izložbe, prisustvovali su predstavnici političkog, kulturnog i vjerskog života.