JU“ Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u saradnji sa Franjevačkim samostanom „ Sv. Luka“ u Jajcu i Zavičajnim muzejom Travnik, organizuje izložbu pod nazivom „ Tragovima osmanske kulture“ . Otvorenje će biti upriličeno dana 26.08.2016. godine (PETAK), u prostorijama Etno muzeja Jajce, sa početkom u 19 sati.

Eksponati koji su pronađeni na području Bosne i Hercegovine, a potiču iz doba Osmanskog carstva, će biti predstavljeni u periodu od 26.08. do 26.09.2016. godine. Autor izložbe je Fahrudin Burić, kustos historičar.

Izložba ima za cilj prikazati kulturu koja je nastajala i formirala se u toku pet stoljeća zajedničkog života i način na koji su se povezala dva naroda i dvije zemlje. Specifičan cilj izložbe je probuditi interes kod ljudi svih generacija, o važnosti očuvanja kulturno-historijske baštine kroz informisanje,eukaciju i zajedničko druženje.