Na svojoj sjednici održanoj 19.7.2016. organizacioni odbor, u sastavu:

– Edin Hozan, načelnik Općine Jajce, član

– Mirko Ljubez, predsjedavajući Općinskog vijeća, član

– Huso Hadžić, direktor JU „Agencija za kulturno-povijesnu

i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, predsjednik

– Bare Pršlja, načelnik PU Jajce, član

– Zijad Mujak, v.d. direktor JKP „Čistoća i zelenilo“, član

– Dragan Glavaš iz  „Agencije“, član

Doneseni su sljedeći zaključkci:

1. Treći međunarodni takmičarski skokovi sa vodopada održat će se 06.08.2016. u 16:00h (zabavno muzički program počinje u 13:00h).

2. Vrste skokova su “Lasta” i “Slobodan stil” (High diving)

3. – Organizacioni odbor će pozvati 15 skakača u stilu “Lasta” od kojih će najbolji 10 proći u 2. krug.- Organizacioni odbor će pozvati 10 skakača u „Slobodnom stilu“ /Highdiving/ od kojih će najbolji 5 proći u 2. krug.

Prva 3 mjesta za skokove “laste” i “slobodnog stila” biti će nagrađeni novčanom nagradom, peharom i zahvalnicom.

Pobjednik na stilu “Lasta” dobiva i prelazni pehar.

Organizator trećih međunarodni takmičarski skokovi sa vodopada Jajce: JU Agencija za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca

Generalni pokrovitelj: Općina Jajce

Medijski pokrovitelj: Face TV, BHRT 1, Radio Jajce, Jajce online

Predsjednik Organizacionog odbora i

Direktor Agencije

Huso Hadžić