TPO Fondacija u saradnji s Filozofskim fakultetom Univerziteta u Zenici i Univerzitetom Regensburg organizira Bosanskohercegovačku ljetnu školu 2016 u periodu od 15. do 19.07.2016. godine, u JU „Dom kulture“ Jajce, na temu „DEMITOLOGIZACIJA NACIJA I IDENTITETA – BOSNA U EVROPSKOM SREDNJEM VIJEKU“. Predavanja će održati domaći stručnjaci koji se bave istraživanjem ove epohe, a učesnici su domaći, strani studenti i ostali zainteresovani.

Cilj programa je promišljanje uloge koju srednjovjekovni mitovi igraju u konstrukciji identiteta i pripadnosti, te na koji način utječu na diskurs savremene izgradnje nacija i nacionalnog identiteta. Predstavljanjem novih arhivskih materijala nastoje se demitologizirati pojedini aspekti bosanskohercegovačke historiografije koja predstavlja problem u izgradnju mira i utemeljenje inkluzivnijeg obrazovnog sistema. Na ovaj način, program propituje trenutnu reviziju historiografije u Bosni i Hercegovini i prostoru bivše Jugoslavije. Ljetna škola bavi se historijskim periodom koji je od vitalne važnosti za našu zemlju i cijelu regiju.

Za posljednji dan Manifestacije planirana je terenska nastava u  Banja Luci i Prijedoru. Pokrovitelj Manifestacije je TPO Fonadacija i Općina Jajce.