Kako bi se posjetiocima Jajca ostavila što ljepša slika grada, radnici Agencije vlastitim sredstvima uređuju jedne od ključnih tački po broju posjeta u Jajcu i okolini. Na prostoru između Saračeve kuće i zgrade prve jajačke osnovne škole pravljena je i postavljena kapija koja se uklapa u okolni ambijent. Na tvrđavi su postaviti rukohvati koji će omogućiti bezbijedno kretanje po zidinama same tvrđave. Na području Plivskih jezera takođe su urađeni rukohvati, sa dvije strane stepenica koje vode do mlinova.

 

– Kapija

 

– Rukohvati na tvrđavi

 

– Rukohvati na Plivskim jezerima