Na  području sedrene barijere, između dva Plivska jezera, nalazi se  20 mlinova koji su  2009. godine proglašeni nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.  Pretpostavlja se da su izgrađeni u srednjem vijeku, ali prvi precizniji podaci za gradnju Mlinčića sežu iz 1562. godine, odnosno iz osmanskog perioda. Osim što predstavljaju turističku atrakciju grada Jajca, odnedavno su dva mlina puštena u funkciju. Tu se na tradicionalan način melje pšenica i kukuruz. Posjetiocima je omogućena kupovina svježe mljevenog brašna direktno na mlinu, a od 09.06.2016. godine i u prostorijama Info centra u Jajcu.