JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ je u centru kod Omer-begove kuće zamijenila oštećenu i postavila novu mapu grada Jajca.