Sedmi dan Festivala „Plivske omahe 2016.“, bit će obilježen promocijom djela „Risale-i Nur autora Bediuzzaman Said Nursi“, sa promoterima Aljo Cikotić, Abdullah Smajić i Senadin Voloder u 17:00 sati u salonu JU „Doma kulture“ Jajce.

Sa početkom u 19:00 sati, u salonu Doma kulture, prof. Mirko Ljubez održat će  predavanje o „600 godina od smrti H.V.Hrvatinića“ .