Rufford Small Grant Foundation je Britanska fondacija koja potpomaže biološka istraživanja u državama van EU i nerazvijenim državama u cilju očuvanja i konzervacije vrsta i biodiverziteta uopšte. Ove godine se kongres organizuje na prostoru Balkana te će trajati dva dana 21.-22.03.2016. godine u Banjoj Luci. Na kongresu se predstavljaju 34 učesnika, dobitnika grantova, koji su završili ili tek počeli sa realizacijom projekta na prostoru Balkana (i Turske). Projekti i tematike su uglavnom vezane sa određene biljne i životinjske vrste koje su malo istražene ili ugrožene.