Za šesti dan Festivala „Plivske omahe 2016.“ , predviđen je govor Ibrahima Babića, Sedada Dizdarevića i Zehrudina Hadžića o „Duhovnom velikanu : Šejh Mustafa ef. Čolić“.  Govor će se održati u  salonu JU   „ Dom kulture“  u 17:00 sati.

Zatim, sa početkom u 19:00 sati, u istoj prostoriji predstavit će se BZK Preporod Jajce i HKD Napredak Jajce, sa učesnicima Azra Mađo i Dragan Glavaš.