Po planu rada Agencije za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca za 2016. godinu Agencija već uređuje stari grad u Vincu. Nakon završetka radova na starom gradu u Vincu počet će uređenje starovjekovne tvrđave Komotin.

Historijska cjelina – Stari grad Vinac nalazi se u mjestu Vinac, oko 13 km južno od Jajca. Grad je smješten na stijeni nadmorske visine od oko 500 m, koja se strmo ruši grebenima u dolinu, uz desnu obalu rijeke Vrbas. Radi tih stjenovitih grebena Vrbas, u velikom meandru okružuje grad sa tri strane. Vinac se prvi put spominje u historijskim izvorima 1453. godine kada su se dubrovački poklisari, na putu kralju Tomašu u Jajce, zaustavili u „sotto vinazac“. Od 1464. do 1498. godine, kada su ga zauzele Osmanlije, Vinac je pripadao Jajačkoj banovini. U popisima, Vinac se javlja tek od 1562. godine kao utvrđeni grad i centar nahije. U neposrednoj blizini, na platou ispod glavne kule, sagrađena je Sulejmanhanova džamija. Danas su od nje ostali dijelovi temelja. Grad Vinac sastojao se od dvije osnovne cjeline: utvrđenja i velikog obora. Unutar grada bio je tajni prolaz i cisterna. U osmansko doba pojedini dijelovi gradskih bedema i kula su ojačavani. Grad je napušten 1833. godine.

Prijašnje i trenutno stanje starog grada u Vinci:

 

 

STARI GRAD KOMOTIN

Zavučen iza pašnjaka i strmih stijena, pripada onim prosutim biserima što se negdje zametnuše po strani i dalje od ostalih. Najbliži biser mu je Jajce, no do Komotina se mora nakaniti i dobro namučiti. Ipak, jesenski kolorit što ga Bosna prošara po svojim brdima, bit će zadovoljština za uloženi trud. Napuštajući Vrbas i podmilačke stijene na putu za Komotin, zalazite u gotovo netaknutu prirodu, pitome pašnjake i divlje stijene, strme planine i umilne doline. Komotin u svemu tome jednostavno bljesne na visokoj i veoma strmoj uzvisini, koju okruni svojim bedemima. Iz daljine djeluje romantično, tajanstveno, privlačno, a kad mu se približite prvi osjećaj koji se budi u vama jest strahopoštovanje pred gordošću njegovih, iako urušenih ali još uvijek očuvanih, zidina i kula.