Akcijom “Light It Up Blue” obilježava se 2. april, dan kada se na osnovu Rezolucije UN-a iz 2007.godine u cijelom svijetu podiže svjesnost o autizmu. Tog dana i cijelog mjeseca šira javnost se informira o autizmu kao stanju, te potrebama i sposobnostima ljudi koji ga imaju.

Učešćem u akciji “Light It Up Blue” simbolira se podrška osobama s autizmom i njihovim porodicama u zemljama širom svijeta na Dan autizma se plavim svjetlom osvjetljavaju prepoznatljivi objekti i mjesta, ulice i domovi, nosi se plava odjeća, plavi šalovi, baloni, vrpce…

“Kako je akcija ‘Light It Up Blue’ (na našem jeziku poznata i pod nazivom ‘Svijetlimo u plavom’ i ‘Svjetlo za autizam’), dosada bila ograničena na Sarajevo, ove godine cilj je proširiti je na cijelu zemlju. Tako će uz Vijećnicu i Narodno pozorište u Sarajevu, posebno osvjetljeni biti i Stari most u Mostaru i vodopad Plive u Jajcu. Osim što će pomoći podizanju svijesti o autizmu, ove će se lokacije još jednom pokazati svijetu u punom sjaju. Osim paljenja svjetala u sumrak, kojima će prisustvovati građani i predstavnici organizacija koje su pomagale akciju, 2. aprila u 19 sati održaće se i centralno obilježavanje u Vijećnici za porodice djece iz EDUS-ovog programa, učesnike u akciji i šire građanstvo, nakon čega je upriličeno fotografiranje na mostu ispred Vijećnice”, kazala je za Klix.ba Tiana Kulenović-Viđen iz organizacije EDUS.

EDUS od 2010. godine aktivno radi na unaprijeđenju obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju, prije svega za djecu s težim razvojnim poremećajima kao što su autizam i autistični spektar, intelektualne teškoće, Downov sindrom, emocionalni i bihevioralni poremećaji i kombinirane smetnje.

EDUS omogućava djeci uključenoj u svoje programe da razviju puni potencijal, roditeljima da nauče kako i sami da rade s djetetom, a stručnjacima da kroz direktan rad s djecom ovladaju naprednom naučnom metodologijom preuzetoj sa vodećeg univerziteta u svijetu u ovoj oblasti Univerziteta Columbia u New Yorku.

Akciju “Light It Up Blue” u BiH i njeno medijsko pokrivanje omogućili su Vlada Švicarske Konfederacije, Ambasada Australije u Beču, Centar za mir i multietničku saradnju Mostar, Općine Jajce, Stari Grad Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Milkos, Uniqa osiguranje i TV1.

Autizam je jedan od najučestalijih razvojnih poremećaja koji se odražava na sposobnost komunikacije i interakcije s okolinom, a karakterističan je po stereotipnom i ponavljajućem ponašanju. Zbog stigmatizacije i nedovoljne stručne podrške, mnoge osobe s autizmom i njihove porodice, u našoj zemlji i širom svijeta, trpe izolovanost i teško žive. Vodeća svjetska organizacija koja se bavi proučavanjem autizma i zagovaranjem prava osoba s autizmom je Autism Speaks (www.autismspeaks.org), koju su 2005. osnovali Suzanne i Bob Wright, inače baka i djed unuka s autizmom.

Dosada su mnoge poznate svjetske lokacije, kao što su Eiffelov toranj, Empire State Building, Egipatske piramide, Niagarini vodopadi itd. bili osvjetljeni.

 

(klix.ba)