Treći sajam turizma i eko proizvoda STEP Jajce održat će se 24. i 25. 05. 2016. godine. Između dvije srednjovjekovne kapije  Travničke i Banjalučke bit će postavljeni štandovi gdje će se predstaviti, domaći i strani izlagači. Cilj sajma je promovisanje prije svega turističkih potencijala grada Jajca, ekološke hrane i razmjena iskustava.