Britanska fondacija Rufford Small Grant Foundation ove godine organizuje kongres u BiH u trajanju od dva dana. Prvi dan održan je u Banja Luci dok je drugi dan iskorišten kao posjeta Jajca i upoznavanje sa njegovim prirodnim i historijskim vrijednostima kao jednim od najznačajnijih gradova u Bosni i Hercegovini. Učesnike kongresa udomaćili su radnici JU Agencije za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca.