Bosanske stare kuće u Jajcu su sličnog oblika kao u ostalim dijelovima Bosne ali specifičnog izgleda. Specifičnost stare jajačke kuće je zbog terena na kojem su nastajale, izgledaju kao da su jedna na drugoj.

Zbog potrebe za obradivim zemljištom, za lijepom avlijom -dvorištem, kuće su uvijek pravljenje na najkamenitijem djelu posjeda. Stara jajačka kuća je uvijek jednim djelom u kamenu ili zemlji i uvijek sa dobrim podrumom. Podrum i magaze su služile za odlaganje namirnica, jer u takvim podrumima je uvijek konstatna temperatura oko 10-tak stepeni celzija.

Posebna pažnja se vodila da pendžer – prozor ne gleda u komšijin, sve zbog održavanja dobrih komšijskih odnosa. Kuće u Jajcu su većinom na dvije etaže, prva etaža se uvijek zidala kombinacijom kamena i drvenih greda, dok druga je često bila od drvenih greda i sedre (vrsta poroznog materijala kojeg proizvode mikro organizmi u Plivi).Za pokrov se koristila drvena šindra, ali kasnije šindra pokrivena limom jer je lim mnogo dugotrajniji materijal.

 

(furaj.ba)