Naredne godine planiramo obogatiti Sajam turizma i eko prizvoda i Skokove sa vodopada

 

Turistička slika Jajca iz godine u godinu sve je bolja i prepoznatljivija. Turisti iz cijelog svijeta posjećuju naš grad, a njihov broj svake godine značajno se povećava. Grad kamena, svjetlosti i vode, kraljevski grad, mjesto krunisanja posljednjeg bosanskog kralja Stjepana Tomaševića, grad sa 28 nacionalnih spomenika, Plivskim jezerima, jednim od najljepših svjetskih vodopada i jedinim u centru grada, te još mnogo toga. Sve je to Jajce. Gradić sa bogatom kulturno-istorijskom i prirodnom baštinom.

Turistička sezona za ovu godinu je završena. Od svih poslijeratnih, 2015. je bila najuspješnija kada je jajački turizam u pitanju. Iz toga razloga, posjetili smo Agenciju za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca, te smo razgovarali sa direktorom Agencije  Husom Hadžićem.

Kraj je godine i vjerujemo da ste, barem ugrubo, sumirali ovogodišnje turističke podatke. Kakva je bila 2015. godina iz perspektive Agencije na području grada Jajca?

– Iz perspektive Agencije, ova godina je bila jako plodna, pogotovo u odnosu na prošlu koja je zbog kiša i poplava bila jako loša.

Mi smo zadovoljni obzirom da je Jajce ove godine posjetilo više od 100.000 turista, što je značajna brojka čak i za mnogo veće gradove.

Koliko nam je poznato, vodopad je najposjećenija turistička lokacija u našem gradu. Koji su to kulturno-istorijski spomenici koje najviše posjećuju turisti?

– Tačno je da je vodopad najposjećenija turistička lokacija. Nakon vodopada, po broju posjeta slijedi tvrđava, zatim katakombe, mlinčići itd. Inače, osjetno je povećanje broja turista na svim spmenicima u ovoj godini, uključujući i vjerske objekte.

Posebno naglašavam da je posjeta u našem Etno muzeju povećana tri puta u odnosu na prethodne godine. To je znak da isti ima bogat sadržaj i da je postao prepoznatljiv kod turista iz cijelog svijeta.

Više nego evidentno je kako se iz godine u godinu turizam u Jajcu razvija u pozitivnom pravcu. Šta je to što je najviše doprinijelo stvaranju pozitivnije slike našeg grada?

– Stvaranju pozitivne slike našeg grada prije svega je doprinio rad radnika Agencije u promociji i prezentaciji turističkih potencijala grada Jajca, putem naše web stranice i Facebooka, prezentacija na sajmovima turizma u BiH i šire, kao i marketinškom predstavljanju putem medija, naših prospektnih materijala i dr.

Svoj doprinos je naravno dala i Općina Jajce, te brojne druge vladine i nevladine organizacije.

Vjerujemo da ćete se složiti kako postoje stvari koje bi mogle biti mnogo bolje uređene i rješene. Šta biste najprije promijenili u Jajcu, a u svrhu poboljšanja turističke ponude grada?

– Po pitanju uređenja grada, ja lično nisam zadovoljan. Naravno, ima tu i objektivnih i subjektivnih okolnosti. Jajce ima 28 nacionalnih spomenika i mi u Jajcu nemamo sredstava da ih adekvatno održavamo.

Općina i Agencija često apliciraju projektima kod viših instanci, počev od kantona pa do države. Dobivena sredstva po tim projektima nisu ni izbliza dovoljna da udovolje potrebama.

Međutim, smatram da čistoća grada može biti na većem nivou, pa apelujem na javna preduzeća i na sve građane Jajca da veću pažnju posvetimo uređenju i čistoći našeg grada.

Ove godine, Agencija je uspješno organizovala dvije, sada već tradicionalne manifestacije – Sajam turizma i eko proizvoda STEP 2015, te skokove sa vodopada. Da li će pomenute manifestacije u narednoj godini biti obogaćene nekim novim sadržajima?

– Sajam turizma i eko proizvoda, kao i Međunarodni takmičarski skokovi sa vodopada već su postali tradicionalni i poznati u cijeloj BiH, a skokovi sa vodopada i širom svijeta.

Sajam turizma i eko proizvoda u Jajcu, održavat će se svake godine u danima posljednjeg vikenda u maju mjesecu, dok će se skokovi sa vodopada održavati svake godine,  prve subote u mjesecu augustu.

Naredne godine planiramo obogatiti obe manifestacije dodatnim sadržajima. Pokrovitelj  Sajma i skokova sa vodopada je načelnik općine Jajce.

Pored pomenutih manifestacija, koji su planovi i primarni ciljevi Agencije za 2016. godinu?

– U 2016. godini u Agenciji ćemo nastaviti istim tempom po pitanju razvoja turizma. Posebno ćemo se još više angažovati na uređenju užeg i šireg prostora oko vodopada, kao i zahtjevom prema Ministarstvu turizma i okoliša FBiH, za dovršavanje davno započetih radova na vodopadu.

U medijima se dosta pisalo o mogućnosti saradnje sa Red Bull-om i eventualnoj organizaciji sportskih takmičenja u našem gradu, pod pokroviteljstvom ove svjetske kompanije. Da li Red Bull zaista planira organizaciju nekog sportskog događaja u Jajcu?

– Tačno je da smo imali sastanke i dogovore sa Red Bull-om. Razmatrali smo više mogućnosti o ovome pitanju, a odluka je sada na njima. Još nam se nisu zvanično oglasili, tako da za sada ne mogu dati više informacija.

Pored mlinčića, koji su iznimno popularna turistička atrakcija, čini se kako su Plivska jezera turistički nedovoljno iskorištena. Planirate li poduzeti nešto po tom pitanju?

– Smatram da prostor na jezerima i oko mlinčića nije dovoljno iskorišten i uređen. Tome pitanju u 2016. godini, uz pomoć Općine i Načelnika, posvetit ćemo posebnu pažnju.

Sa porastom broja turista, neminovno se povećava i broj noćenja u Jajcu. Posjeduje li grad dovoljne smještajne kapacitete?

– Očekivati je da će iz godine u godinu rasti broj turista koji posjećuju Jajce. Mi već sada imamo problema sa smještajem kada su u pitanju neke manifestacije. Razvojem turizma u Jajcu neminovna je izgradnja novih smještajnih kapaciteta, koji su preduslov za zadržavanje turista dva, tri i više dana u Jajcu.

Radovi na izgradnji stepeništa i platforme koja bi omogućila jednostavniji silazak na plato vodopada više od godinu dana se ne pomjeraju sa mrtve tačke. Nazire li se konačni kraj ovoga projekta?

– O ovome pitanju lično sam razgovarao sa bivšom ministricom turizma FBiH. Izložio sam joj probleme oko radova na vodopadu koji traju već deset godina, a koji nisu završeni i to u najvažnijem segmentu, a to su silazne stepenice, platforma i vidikovac. Ista je iskazala interes za rješavanje ovoga problema, međutim, došlo je do njene smjene, te je nedavno imenovana nova ministrica. Od nove ministrice ćemo tražiti susret i razgovor o rješavanju ovoga problema, odmah po završetku novogodišnjih praznika, kako bi sve bilo završeno prije početka turističke sezone.

 

 

(Jajce Online)