ZAVNOBiH

(Zemaljsko antifašističko vijeće narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine) je bio najviši državni organ antifašističkog pokreta u Bosni i Hercegovini tokom Drugog svjetskog rata

 

25.11.2015. godine, navršava se tačno 72 godine od dana kada su u II Svjetskom ratu 25.11.1943.g., zasjedali vijećnici ZAVNOBIH-a, pripremajući se za AVNOJ koji je uslijedio 4 dana kasnije u Jajcu. Tada je u Mrkonjić gradu (Varcar Vakufu) donesena rezolucija u kojoj je između ostalog stajalo:”Po prvi put u historiji BiH, predstavnici Srba, Muslimana i Hrvata BiH, ujedinjeni u narodno oslobodilačkom pokretu, stupili su na isti put donošenja političkih odluka koje će otvoriti put našim narodima da organiziraju svoju zemlju prema svojoj volji i interesima, na osnovama rezultata oružane borbe jugoslovenskih naroda i naroda Bosne i Hercegovine. U Rezoluciji je dalje istaknuto: Danas narodi Bosne i Hercegovine kroz svoje političke predstavnike, žele svoju zemlju koja nije ni srpska, ni muslimanska, ni hrvatska, nego i srpska i muslimanska i hrvatska, žele živjeti u slobodnoj i bratskoj Bosni i Hercegovini u kojoj je garantirana potpuna jednakost i ravnopravnost svih Srba, Muslimana i Hrvata. Narodi Bosne i Hercegovine će učestvovati na osnovama jednakosti sa drugim narodima, u izgradnji Narodne Demokratske Federalne Jugoslavije.”