Općina Jajce u saradnji sa Domom kulture Jajce, Dječijim vrtićem, osnovnim i srednjim školama i kulturno- umjetničkim društvima i udruženjima, institucijama i RTV Jajce organizuje niz manifestacija koje će obilježiti 25. novembar Dan državnosti BiH. Pozivamo Vas da medijski popratite sadržaje upriličene u povodu obilježavanja ovog značajnog datuma.

P  R  O  G  R  A  M

Obilježavanja 25. novembra Dana državnosti BiH

PONEDJELJAK, 23.11.2015. godine

14:15 sati, Radio emisija na temu obilježavanja Dana državnosti BiH

UTORAK, 24.11.2015. godine

17:00 sati, Dvorana Doma kulture

SVEČANI PROGRAM

Učesnici:

  • Djeca Dječijeg vrtića “Bare” Jajce
  • Učenici osnovnih škola:

–   OŠ “Berta Kučera”

OŠ “13. rujan”

OŠ “Braća Jezerčić”

  • Srednja škola “Nikola Šop” Jajce
  • Srednja strukovna škola Jajce
  • HKD “Napredak” Jajce
  • BZK “Preporod” Jajce
  • KUD “Stari grad” Jajce
  • KUD “Jajce” Jajce
  • Gradski duhački orkestar/Limena glazba Jajce
  • Udruženje/Udruga penzionera/umirovljenika općine Jajce

SRIJEDA, 25.11.2015. godine

08:30 sati, Polaganje cvijeća na Spomen fontanu

09:30 sati, Svečana sjednica Općinskog vijeća Jajce

 

10:15 sati, Koktel u holu Općine Jajce