Društvo prijatelja kulturnih i prirodnih vrijednosti – NVO Wigwam iz Sarajeva za 2017. godinu dodjeluje priznanje direktoru JU Agencije Jajce, gosp. Husi Hadžić – za doprinos strateškom razvoju turističkog proizvoda Jajca.

Ciljevi rada Društva su promocija programa koji na ideji rada na očuvanju kulturnih i prirodnih vrijednosti Bosne i Hercegovine u ambijentalnom i ekološkom smislu, kao i u proizvodnji na tradicionalan način vidi mogućnost obnove sela i plasmana proizvoda sela za potrebe gradova i budućeg turizma. Wigwam ideja u tom smislu vrši ulogu veze između tvoraca projekata i ekonomskog i profesionalnog dijela svijeta koji želi učestvovati u realiziranju ideje trajnog poboljšavanja kulture življenja i kvalitete života simbolizirane u znaku Wigwam.

Priznanja NVO Društva prijatelja kulturnih i prirodnih vrijednosti – Wigwam iz Sarajeva za 2017. godinu:
 
1. Goran Šarić iz Travnika – za doprinos razvoju planinskog turizma na Vlašiću.
Priznanje dodjeljuje AMB Nedžad S. Hadžimusić, predsjednik Skupštine NVO Wigwam;
 
2. Huso Hadžić iz Jajca – za doprinos strateškom razvoju turističkog proizvoda Jajca.
Priznanje dodjeljuje restorater Fejlem Kamerić, član UO NVO Wigwam;
 
3. Miroslav Matošević iz Travnika – za doprinos strateškom razvoju turizma u Srednjobosanskom kantonu.
Priznanje dodjeljuje djelatnik u kulturi Nebojša Kovač, član UO NVO Wigwam;
 
4. Vahid Duraković iz Bugojna – za doprinos razvoju likovnih, muzičkih i scenskih umjetnosti u Bugojnu i Bosni i Hercegovini.
Priznanje dodjeljuje scenarista i producent Mirsad Ćatić – Čuperak, član UO NVO Wigwam;
 
5. Dario Pušić kamerman produkcijske kuće F.I.S.T. iz Sarajeva – za doprinos u stvaranju TV serija: „Pozitivna geografija“, „Dva smo svijeta različita“, „Kriza“ i „Lud, zbunjen normalan“.
Priznanje dodjeljuje advokat Dragan Mičunović, član UO NVO Wigwam;
 
6. Edita Đapo ministrica u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma – za doprinos donošenju strateških dokumenata iz oblasti okoliša u Bosni i Hercegovini.
Priznanje dodjeljuje režiser, scenarist, dramski pisac, producent Jasmin Duraković, član UO NVO Wigwam.
 
7. Fahrudin Mešković – Fehro iz Busovače – za dvadesetogodišnji doprinos očuvanju kulinarskih vještina Bosne i Hercegovine u restoranu „Kod Fehre“ i viziju izgradnje kulinarskog centra Srednjobosanskog kantona.
Priznanje dodjeljuje turistički djelatnik Zoran Bibanović, predsjednik NVO Wigwam.