U dogovoru s općinskim načelnikom gosp. Edinom Hozanom, JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističih potencijala grada Jajca“ započela je danas s opsežnom akcijom čišćenja i uređenja više lokacija na području našeg grada.

Akcija će trajati dva mjeseca i u njoj će biti angažirano 15 radnika, plus radnici Agencije.

Prva faza predviđa uklanjanje velikih količina smeća u parku ispod magistralne ceste M-16, a potom i čišćenje živice i borova obraslih parazitskim biljaka kako bi se spriječio njihovo dalje uništavanje. Uređenjem ovog područja otvorit će se prelijepi pogled na vodopad i grad Jajce za putnike koji prolaze magistralnom cestom, a bit će vidljiva i nova turistička atrakcija koja je u završnoj fazi priprema – zip line.

Ovom akcijom predviđeno je i dodatno čišćenje i uređenje parka Varošnice ispod autobuskog kolodvora, sve do kruga Elektrobosne, kao i uređenje obala rijeke Vrbas na tom području. Većina drveća u ovom parku u potpunosti je obrasla parazitskim biljkama i veliki dio već se osušio. Cilj nam je da spasimo što se još uvijek može spasiti kako bi ovaj park opet zasjao u nekadašnjem sjaju.

Po završetku ovih radova, pristupit će se i čišćenju i uređenju obala Velikog i Malog plivskog jezera, kao i pojedinih nacionalnih spomenika.

Osim potrebe uređenja našeg okoliša, cilj ove akcije je i da se angažiraju nezaposlene osobe kako bi barem kroz ovo kratko razdoblje imali određena primanja i lakše prebrodili aktualnu krizu prouzročenu epidemijom virusa COVID-19.

Akcija će se financirati iz sredstava općinskog proračuna, grant za turizam, te koristimo ovu priliku zahvaliti se općinskom načelniku na potpori i razumijevanju potreba naših sugrađana i naše zajednice.

 

JU „Agencija Jajce“