Prijedlog novog Zakona o turizmu u FBiH, koji će se uskoro naći pred Federalnim parlamentom, predviđa formiranje registra svih turističkih subjekata, agencija, smještajnih kapaciteta i registrovanih turističkih vodiča sa položenim ispitima na području Federacije, piše NAP. Time će se, upozoravaju stručnjaci, transparentnost podići na mnogo viši nivo, nelojalna konkurenci

 
ja svesti na minimum, a kroz jedinstvenu bazu podataka o turističkim sadržajima i kako do njih, turistima olakšati dolazak u Bosni i Hercegovini i njihov boravak u našoj zemlji.
 
Novim zakonom, planirano je uvođenje u sistem i  turističkih agencija koje usluge pružaju isključivo putem interneta.
 
O turizmu u Bosni i Hercegovini se govori kao o važnoj privrednoj grani, koja uz dobru zakonsku regulativu može otvoriti hiljade novih radnih mjesta. Sam Zakon o turizmu dio je Reformske agende, čiji je cilj pospješiti ekonomiju zemlje.
 
Prema podacima iz novog izdanja Indeksa konkurentnosti turizma, koji svake godine priprema Svjetski ekonomski forum (WEF), Bosnu i Hercegovinu je prošle godine posjetio 678.271 turista, od kojeg su privrednici iz ove oblasti zaradili više od milijarde i 174 miliona KM. Samo u Federaciji BiH u martu 2017.  boravilo je 50.870 turista, što je za 12,3 posto više u odnosu na mart 2016.
 
Direktor Agencije za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca Huso Hadžić rekao je za agenciju Patria da podržava novi Zakon o turizmu u Federaciji, a očekuje da će nakon što Zakon stupi na snagu efekti turizima u Federaciji biti još vidljiviji.
 
– Vrlo je važno imati registar subjekata koji se na bilo koji način bave turizmom u Federaciji – kaže Hadžić.
 
– U BiH imate veliki broj turističkih radnika, ali i hiljade prevoznika, onih koji iznajmljuju smještajne kapacitete, ili vodiča koji žive od turista, a da budžet od njih nema nikakve koristi, jer rade ilegalno. Takav posao i za njih predstavlja opterećenje. Strahuju od inspekcije. Vrlo je važno i takvim ljudima omogućiti da uđu u legalne tokove poslovanja, da mogu zraditi za svoje potrebe ali da uz neke razumne naknade i društvo od njih ima koristi – dodaje Hadžić. Smatra da je uvođenjem u sistem svih onih koji se na bilo koji način bave turizmom u Federaciji važno i zbog same kontrole onoga što se nudi turistima „jer upravo usluga utječe na reputaciju turističkih potencijala cijele zemlje“.
 
Kenan Balta iz turističe agencije ‘M 97 tours’ iz Sarajeva također podržava ‘uvođenje reda’ u turizam Federacije. Smatra da bez stavljanja svih segmenata turizma u legalne tokove i bez uspostave visokih standarda nema smisla kretati u nova ulagnja i nove promocije.
 
Novi Zakon o turizmu u Federaciji obavezivat će organizatore turističkih putovanja i na obezbjeđenje novčanog jamstva u obliku bankarske garancije ili garantnog pologa za neplanirane događaje. Bankovne garancije bi koristile za slučajeve insolventnosti agencije i nerealizacije ugovorenih usluga, naknade troškova za povratak korisnika turističke usluge u mjesto polaska ili nadoknade štete nastale neispunjenjem obaveza organizatora dogovorenim uslovima i programom putovanja.
 
 
 
 
 
(nap/foto: JU Agencija Jajce)