Knjigu “Skriveno blago jajačkog kraja” možete kupiti u prostorijama JU Agencije Jajce, na katakombama i u info centru, svakim radnim danom od 9:00h do 16:00h. Knjiga sadrži geološko – petrografsku, mineralošku i palentološku zbirku, te nova saznanja o geologiji šireg područja Općine Jajce u Bosni i Hercegovini. Autori knjige su Darije Puizina i Atif Kučuković.