U periodu od 24. do 28. aprila ove godine, projekt menadžer u Javnoj ustanovi „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ Aida Softić Joldić, učestvovala je u sedmodnevnoj obuci na temu “Turizam i kulturno-historijsko nasljeđe” koju je organizovalo udruženje “Sites & Cités remarquables de France” u gradu Bordeaux u Francuskoj.

 
Edukacija je bila namijenjena voditeljima međunarodnih projekata koji rade na očuvanju kulturno-historijskog naslijeđa u saradnji sa udruženjem “Sites et Cités remarquables de France” ili sa gradovima njihove mreže.

 
Obuku su pohađali učesnici iz 15 zemalja: Makedonije, Kosova, Maroka, Srbije, Latvije, Albanije, Španije, Libana, Mađarske, Hrvatske, Kolumbije, Palestine, Indije, Rumunije i Bosne i Hercegovine. 

 
Seminar je učesnicima omogućio razmjenu iskustava u oblasti kulturnog naslijeđa i turizma, te edukaciju u cilju pokretanja međunarodnih projekata povezivanja kulturno-historijskog nasljeđa sa turizmom. 

 
U toku seminara svi učesnici su imali priliku da putem prezentacije predstave kulturno-historijsko naslijeđe svojih zemalja. Gđa. Softić Joldić je tom prilikom predstavila Bosnu i Hercegovinu i Jajce, sa posebnim naglaskom na turizam i projekte koji se realizuju na području općine Jajce.