Svjetski dan zaštite okoliša (World Environment Day) obilježava se 5. juna/lipnja
svake godine u više od 140 zemalja svijeta, na godišnjicu održavanja
Konferencije Ujedinjenih naroda u Stockholmu (1972.).

To je najvažniji dan UN-ovog poticanja ekološke svijesti i djelovanja, kada
je riječ o unapređenju i zaštiti okoliša. Na ovaj datum svjetske vlade i
organizacije pokreću programe, projekte i aktivnosti kojima se promovira
važnost zaštite okoliša.

Fokus ovogodišnjeg Svjetskog dana okoliša je na biodiverzitetu, odnosno
poziv na učešće u borbi protiv ubrzanog gubitka biljnih i životinjskih
vrsta, kao i degradacije njihovih staništa.

“Vrijeme je za prirodu” (It’s Time For Nature) slogan je ovogodišnjeg
Svjetskog dana okoliša. Kao jedna od svjetskih HOT SPOT-ova biodiverziteta,
ovogodišnja zemlja domaćin je Kolumbija (sa više od 3.500 vrsta orhideja, te
velikim brojem ptičjih vrsta), uz partnerstvo Savezne Republike Njemačke.

Prema vodećim izvještajima naučne zajednice, pet je osnovnih razloga gubitka
biodiverziteta: promjene u korištenju zemljišta, prekomjerna eksploatacija
biljnih i životinjskih vrsta, klimatske promjene, zagađenje i invazivne
vrste.

Pored ovih razloga, pandemija COVID-19 je dobar podsjetnik da je ljudsko
zdravlje direktno povezano sa zdravljem planete Zemlje. Naučna zajednica
predviđa da ukoliko se ne promijeni naš odnos prema divljini (vrstama i
habitatima), ljudski rod je u opasnosti od novih zaraza i pandemija,
izazvanih različitim virusima.

Radi sprečavanja budućih zoonoza (transmisija između životinja i ljudi, koje
mogu dovesti do pojave različitih bolesti), neophodno je jasno ukazati na
višestruke prijetnje po ekosisteme i divljinu. Ove prijetnje direktno se
tiču pitanja gubitka staništa i njihove fragmentacije, nelegalne trgovine
biljnim i životinjskim vrstama, zagađenja, invazivnih vrsta i klimatskih
promjena.

Ovogodišnjim Svjetskim danom zaštite okoliša, koristeći se troetapnim
pristupom (uči-dijeli-djeluj) nastoje se inspirirati pojedinci i
organizacije različitih profila, na lokalnom nivou, da daju svoj doprinos
unapređenju stanja zaštite okoliša na globalnom nivou.

Imajući u vidu nastalu situaciju sa pandemijom koronavirusa u svijetu, te
preporukama koje se odnose na sprečavanje širenja zaraze, Fond za zaštitu
okoliša Federacije BiH je kao i mnoge druge organizacije odlučio ovaj datum
obilježiti virtualno.

Zajedničkim naporima i trudom, možemo ne samo pronaći put lagodnog života
jedni sa drugima, već i u harmoniji sa prirodom. Pozivamo sve građane da
svoju svijest o zaštiti biodiverziteta podignu na višu razinu, te dodatno
doprinesu zaštiti biljnih i životinjskih vrsta i njihovih staništa. Naša
priroda i naša budućnost ovise jedno o drugom.

Sretan Vam Svjetski dan zaštite okoliša!