Područje rijeke Plive je smješten u sjevernom dijelu centralne Bosne, gdje dominiraju rijeke Pliva, Vrbas, Janja. Ovo područje je bilo glavno uporište bosanskog kraljevstva, tvrđava Jajce je bila posljednje uporište tog kraljevstva.  Od izvora do ušća Plivu odlikuju hidrološki fenomeni koji imaju vrlo visok stupanj turističke vrijednosti. Rijeka Pliva izvire u mjestu Maljevac iz više vrela od kojih su glavna dva desno ili Dubinskov vrelo i lijevo koje sačinjavaju tri manja vrela: Drenovac, Srednje i Vreluša koja izviru na 487 m.n.m.  

Rijeka Pliva je jedna od tri sedronosne rijeke u Bosni i Hercegovini, jer u svom koritu ima niz sedrenih prečaga. Izvire na podnožju odsjeka duž rasjedne linije na rubu krške visoravni Pljeve i visoravni Podgorija-Baraći. Ušće Plive se nalazi na 348 m nadmorske visine, tako da je visinska razlika između izvorišta i ušća 139 m. Slivno područje Plive ima površinu od 788 km2 (oko 15% površine sliva Vrbasa). Prosječan proticaj vode 45,8 m3/s. Za razliku od rijeke Vrbas, rijeka Pliva ima široku dolinu, koja je monogenetska, polimorfna i polifazna. Osobenost joj daju epigenetska usijecanja,
 kao što su rtna epigenija u prostoru naselja Sokoca i domna epigenija u Čerkazovićima.

Sam nastanak ove rijeke vezan je za područje visoke pejzažne vrijednosti te predstavlja omiljeno mjesto odmora u Šipovu. Dalje svojim tokom dužine od oko 31 kilometar prima nekoliko pritoka od kojih je najveća rijeka Janj koja se u Plivu ulijeva u Šipovu. U svom gornjem toku Pliva nudi izvanredne uslove za ribarenje. Upravo na Vrbasu i Plivi je 2015. godine održano „35. Svjetsko prvenstvo u Fly- fishing-u”. Po izlasku iz Šipova Pliva postaje mirna rijeka koja nudi mogućnost splavarenja sa upečatljivim pejzažima Plivske doline.

 
U općini Jezero Pliva prirodnim putem pravi Plivska jezera koja su poznata po svojim uslovima za odmorom i rekreacijom.  U donjem toku Plivu obilježava vodopad kojim ona svoj tok završava u jednom od povjesnim spomenicima najbogatijem gradu Bosne i Hercegovine i kao takva postaje simbolom “grada na Plivi“. Kvaliteta vode rijeke Plive je izrazito čista, posebno u njenom gornjem toku. Vodopad na rijeci Plivi predstavlja zvršni hidrološki objekt rijeke Plive i ujedno predstavlja ušće Plive u Vrbas.  Kao takav on u vom izvornom obliku predstavlja turističku atrakciju koja privlači veliki broj turista, posebno na Međunarodnim takmičarskim/natjecateljskim skokovima sa Vodopada koji se održavaju svake godine u augustu/kolovozu mjesecu.