Projekt USAID Razvoj održivog turizma u BiH (Turizam) u partnerstvu sa Federalnim ministarstvom okoliša i turizma i Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva vas pozivaju da nam se pridružite na radionicama „Upravljanje, promocija i prodaja autentičnog smještaja u ruralnim sredinama“.

Ruralni turizam ima veliki potencijal da stimuliše lokalni ekonomski razvoj i komplementaran je s poljoprivredom kao i drugim ekonomskim aktivnostima koje doprinose rastu dohotka i otvaranju novih radnih mjesta na širem području djelovanja.

Ovaj program obuke namijenjen je svim postojećim pružaocima usluga kao i onim koji planiraju u budućnosti krenuti sa pružanjem smještaja i iskustava u ruralnim područjima. Na radionici će biti predstavljenje najbolje prakse u upravljanju, promociji i prodaji autentičnih i uspješnih ruralnih iskustava, fokusirajući se na kapacitete za unapređenje poslovnog upravljanja, pozicioniranje na tržištu, prodaju i dizajn proizvoda, uzimajući u obzir potrebe i motivaciju post COVID-19 posjetitelja.

Neke od tema koje će biti predstavljene tokom predavanja su: strategije, taktike i najbolje međunarodne prakse za produženje boravka gostiju, postizanje veće stope popunjenosti i iskorištenosti kapaciteta tokom cijele godine, poboljšanje zadovoljstva gostiju i marže profita, uz poseban fokus na marketing na društvenim mrežama, digitalnim prodajnim platformama, kvalitetnoj usluzi i standardima.

O turističkim strategijama i pristupima će Vas naučiti regionalno priznati turistički stručnjak – gospodin Nedo Pinezić. Sa druge strane, najbolje marketinške prakse će Vam predstaviti stručnjak za marketing – gospodin Harun Bavčić koristeći svoje dugogodišnje iskustvo na mnogim uspješnim projektima koje ima iza sebe.
Obuka će se održavati na više lokacija širom zemlje u periodu od 17.do 27. maja, 2022. godine (Bihać, Jajce, Travnik, Tuzla, Sarajevo, Konjic, Mostar, Ljubuški i Livno), shodno tome Vas savjetujemo da se prijavite da učestvujete na lokaciji koja vam je najbliža.

Nakon registracije učesnicima ćemo javiti tačnu lokaciju održavanja radionice.

Dnevni red radionice:

08:15 – 08:30 Registracija učesnika
08:30 – 09:30 Uvod: Kako pokrenuti i izgraditi mali turistički biznis u ruralnim područjima i kako uspješno prodati turistička iskustva u ruralnim sredinama
09:30 – 10:30 Pretvaranje ruralnih proizvoda u nezaboravna iskustva
10:30 – 11:00 Pauza za kafu i diskusija
11:00 – 12:30 Strategije određivanja cijena i B2B i B2C kanali prodaje i distribucije
12:30 – 13:30 Ručak
13:30 – 14:30 Uvod u digitalni marketing, društvene mreže i lanac vrijednosti u turizmu
14:30 – 15:00 Pauza za kafu i diskusija
15:00 – 16:00 Pružanje usluge u post COVID19 eri (izazovi i pristup)
16:00 – 16:30 Obraćenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma i Federalnog ministarstva
poljoprivrede (nove strategije i programi podrške ruralnom turizmu)
16:30 – 17:00 Diskusija sa učesnicima i završne riječi

Saznajte više o temama i voditeljima radionice pogledajte klikom na dugme ispod:

(Izvor: academy.turizambih.ba)