Prezentacija turističkih potencijala gada Jajca na 44. Međunarodnom sajamu turizma koji se održao od 23. do 26. veljače Jajce je plijenilo pažnju brojnih zainteresiranih medija.

Među njima je i istaknuti Srbijanski časopis Politika, koji piše: Od Jajca do Antalije U regionalnoj ponudi pored Slovenačke Rogle zablistao je bosanski grad Jajce. Na Sajmu je predstavljen ne samo kao sedište II. Zasedanja AVNOJ-a već kao i poslednji dom Bosanskog kralja Stjepana koji se oženio srpskom princezom Jelenom Branković ćerkom despota Lazara.

Na Vodopadu na Plivi organizuju se tradicionalni Skokovi. Pored Budvanskog karnevala i hercegovačkog praznika Mimoze na regionalnim štandovima štandirali su i Grčki karirani stolnjaci, na kojima se nudio i desetodnevni aranžman od 100 evra u predsezoni u Sartiju. Zapažen je i Turski optimizam da neće biti prazna letovališta na Antalijskoj reviji, pa su ponudili popuste.