Dana 15. decembra / prosinca 2020. godine u Hotelu Turist 98 u Jajcu održano je predavanje  »Mjere u turizmu za suzbijanje posljedica epidemije COVID-19« , koje je organizirala JU »Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca« u okviru projekta „BiHUB – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu“.

Cilj predavanja je bio da se sa stručnog i praktičnog aspekta analizira utjecaj pandemije COVID-19 na sektor turizma, te razmotre mjere i strategije za suzbijanje negativnih posljedica pandemije na turizam.

Kao predavači učešće su uzeli prof.dr. Almir Peštek, univerzitetski profesor, stručnjak za marketing i turizam, konsultant za razvoj biznisa, koji je izlagao na temu  »Turizam tokom i poslije pandemije korona virusa – izazovi i mogućnosti«, zatim g. Miro Matošević, direktor Turističke zajednice Srednjobosanskog kantona, koji je predstavio »COVID protokol za destinaciju Srednja Bosna«, te g. Dragan Glavaš, stručni saradnik za razvoj turizma u Javnoj ustanovi »Agencija Jajce« sa prezentacijom »Utjecaj pandemije COVID-19 na upravljanje turističkom destinacijom Jajce«.

Prisutnima su se obratili g. Anto Brtan, direktor Javne ustanove »Agencija Jajce«, gđa. Amila Hadžić, šefica Odjela za upravaljanje lokalnim razvojem Općine Jajce, g. Dubravko Milanović, pomoćnik ministra za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo u Ministarstvu gospodarstva Srednjobosanskog kantona, te gđa. Mirna Buić, predstavnica Kulturno obrazovnog društva PiNA iz Slovenije.

Učešće u predavanju i diskusiji uzeli su i poduzetnici u turizmu i ugostiteljstvu iz Jajca.

Nosilac projekta »BiHUB – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu« je Kulturno obrazovno društvo PiNA iz Kopra iz Slovenije, dok su partneri projekta: JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, Centar za edukaciju mladih Travnik, Zaklada Linnovate iz Livna i Narodno sveučilište Livno.

Projekat se provodi uz financijsku podršku Programa međunarodne saradnje Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije.