1. Mury obronne i baszty starego fortu Jajce

2. miejsce i pozostałości zabytkowego budynku Burićeva – Burić dom w Jajce

3. miejsce oraz pozostałości budynku kościoła Najświętszej Matki Bożej w Jajce wraz z ruchomymi elementami dziedzictwa składającymi się z pięciu ikon z ikonostasu

4. zespół architektoniczny kościoła św. Jana w Podmilačje

5. zespół architektoniczny kościoła św.Maryji z dzwonnicą świętego Łukasza w Jajce

6.Zabytkowy budynek w Dizdar lub Meczet Kobiet

7.The AVNOJ Centre w Jajce, wraz z jego ruchomym majątkiem, zawierającym portrety Tito, Stalin, Roosevelt i Churchill

8.Ruiny zespołu architektonicznego Sultana ESMA meczet, budynki pomocnicze fontanna, budynek mieszkalny, mekteb i harem

9. Historyczny pomnik zwany grób Króla w Zastinje

10.Historyczny obszar miasta Jajce

11. Katakumby

12.Zabytkowy domu Kršlak (Kapetanović dom, Kršlak nr domu. 2) w Jajce

13.Pozostałości zabytkowego budynku, dawnego domu Kršlak w Jajce

14.Świątynia boga Mitry w Jajce

15.Musafirhana w Jajce

16.Nekropolia z nagrobkami Stećak w Vinac, gmina Jajce

17.Zespół architektoniczny domu Omerbeg w Jajce

18. Jeziora Pliva wraz z kompleksem młynówna rzece Pliva

19.Rzymskokatolicki cmentarz Hrast w Jajce

20. Zespołu architektoniczny Sarač dom, w budynek finansów (Dolna Szkoły Zawodowej) oraz stara szkoła podstawowa (Szkoła Muzyczna),

21.Budynek Sinan- Bey lub Okić Meczet

22. Stara lub Hafizadić fontanna wody pitnej w Jajce

23. Zamek Komotin, gmina Jajce

24. Stare miasto Vinac

25.Zespół architektoniczny twierdzy w Jajce

26. Budynek przy ulicy Varoš, Dom rodziny Filipovic