Lokacija

Općina Jajce se nalazi u centralnom dijelu Bosne i Hercegovine. Zauzima zapadni dio Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna u Federaciji BiH i graniči sa općinama Donji Vakuf i Travnik sa istočne strane, općinom Dobretići sa sjeverne strane, te općinama Jezero, Šipovo i Mrkonjić Grad sa zapadne strane. Prostire se na površini od 363 četvornih kilometara, na kojoj živi oko 30.000 stanovnika. Magistralnim putevima M-5 i M-16 povezana je sa ostalim dijelovima BiH.  Ovim područjem protiču rijeke Pliva i Vrbas sa više pritoka, bogate ple- menitom ribom. Na 5 km od grada nalaze se Plivska jezera pogodna za sportove na vodi. Okolne planine, kojima dominira Suhi Vrh sa 1431 metar nadmorske visine obiluju cnogoričnim i bjelogoričnim šumama i ljekovitim biljem. Na planinama se nalaze i tereni za zimske sportove. Klima je umjereno kontinentalna s četiri godišnja doba, toplim ljetima i snježnim zimama. Prosječna januarska/siječanjska tempera- tura zraka je -20 C, dok julska/srpanjska iznosi 180 C.

Dolazak u Jajce

U Jajce je moguće doći automobilom ili autobsom, dok je najbliža željeznička stanica ona u Banjaluci. Put od Sarajeva do Jajca traje oko tri sata. Glavni put od Sarajeva ka Bihaću prolazi kroz sam grad. Iz Banjaluke, putem kroz kanjon Vrbasa, putuje se oko jedan sat. Iz pravca Mostara se u Jajce dolazi preko Jablanice, Bugojna i Donjeg Vakufa, a put traje oko tri sata. Iz pravca Bihaća vozi se glavnim putem oko dva sata. Iz Sarajeva, Travnika, Bihaća, Banjaluke i Mostara svakodnevno saobraćaju autobusi za Jajce

Autobuska stanica

Nalazi se na glavnom putu prema Bihaću, odmah nakon mosta preko Vrbasa. ul. II zasjedanja AVNOJ-a bb
tel: (0)30 658 047
Radno vrijeme: od 06.00 do 20.00 sati

Taxi

Taxi prijevoz se nalazi odmah pored autobuske stanice. Parking mjesta u centru grada Plato ispred Muzeja II zasjedanja AVNOJ-a (parking namijenjen i za autobuse) ul. Hrvoja Vukčića Hrvatinića ul. Nikole Šopa ul. Maršala Tita

Udaljenost od Jajca u kilometrima

Sarajevo 144,5 km
Banja Luka 70,5 km
Mostar 160,8 km
Bihać 149,3 km
Zagreb 258,4 km
Split 196,2 km