Dana 03.03.2021. godine, uposlenici ispred JU „Agencija“ Jajce, održali su radni sastanak u prostorijama Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa. Sastanku su prisustovali ispred Zavoda, direktor g. Aziz Čatić i stručno lice g. Leon Čosić.

Cilj radnog sastanka je bilo upoznavanje sa dosadašnjim radom Zavoda i njegovim nadležnostima po pitanju zaštite kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa kao i planiranim aktivnostima u pomoći pri izradi zakonske regulative koja tretira cjelokupno nasljeđe ove regije. Ovim sastankom nastojala se uspostaviti jača suradnja među srodnim institucijama, postavljanjem dugoročnih programskih ciljeva, koji bi mogli trajnije da vežu ove dvije javne institucije na međusobnu suradnju.

Na sastanku je ispred Zavoda bilo govora o važećim zakonskim regulativima koji tretiraju nasljeđe, kao i kapacitetima i načinom rada te ustanove. Prisutni koji su se obratili ispred Zavoda su ovim putem iskazali spremnost na buduću suradnju i prihvatili prijedlog stručnih lica ispred JU „Agencija“ Jajce za izradu i reviziju dokumentacije za potrebe Kantonalnog zavoda za urbanizam, prostorno planiranje i zaštitu kulturno-historijskog nasljeđa SBK.

Na sastanku je, ispred JU„ Agencija“ Jajce, ponuđena strategija za izradu centralnog registra kulturno-povijesnog i prirodnog nasljeđa ove regije, na način da se napravi evidencijski karton za svako pojedinačno dobro i da u budućnosti registar bude  online dostupan za sve zainteresirane građane.