JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“ u petak 16.10.2020. godine u Hotelu „Turist 98“ je održala Caffe Meeting – Žene u poduzetništvu, u sklopu BiHUB projekta – podrška ženskom i društveno odgovornom poduzetništvu.

Caffe Meetingu je prisustvovalo dvadesetak žena koje su u opuštenoj i prijateljskoj atmosferi  imale priliku upoznati se s projektom, razmjeniti iskustva i ideje,te informirati se o dosadašnjem radu i napretku s vlasnicama nekolicine ženskih obrta i poduzeća.

Jedan od glavnih ciljeva projekta je osnažiti žene za ulazak u poduzetničke vode i na tržište rada, promicati žensko i društveno odgovorno poduzetništvo, poduprijeti razvoj poduzetničkih ideja i startupova, uključiti višežena u procese donošenja odluka, doprinijeti sistemskim rješenjima vezanim za žensko poduzetništvoi ulazak žena na tržište rada.

Agencija  implementira projekt  u suradnji sa slovenskom nevladinom organizacijom PiNA i uz finansijsku podršku Programa međunarodne saradnje Slovenije, Ministarstva vanjskih poslova Republike Slovenije.

Partneri projekta su: Kulturno izobraževalno društvo PiNA Slovenija, Centar za edukaciju mladih Travnik, JU „Agencija za kulturno-povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala grada Jajca“, Zaklada Linnovate i Narodno sveučilište Livno.

Javni poziv za uključenje u program poduzetničke podrške BiHUB  je otvoren do 30.10.2020. godine.

Link za javni poziv