Uposlenica Agencije za kulturno – povijesnu i prirodnu baštinu i razvoj turističkih potencijala Jajca Aida Softić – Joldić podsjetila je u razgovoru za Anadolu Agency da su nedaleko od Jajca, između Velikog i Malog Plivskog jezera, na sedrenoj barijeri izgrađene plivske vodenice, koje se u Jajcu popularno nazivaju i mlinčići.

– Graditelj mlinčića imao je namjeru da oni obavljaju svoju osnovnu funkciju tako da ih je napravio bez posebnih dekoracija i ukrasa. Međutim, sam skup 20 mlinčića je dekoracija sama po sebi. Inače, ovo područje je 2009. godine proglašeno nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine n- ispričala je Softić – Joldić.

Prema njenim riječima, podaci za gradnju mlinčića sežu iz osmanskog perioda.

– Pretpostavlja se da su izgrađeni u srednjem vijeku, ali prvi precizniji podaci sežu iz 1562. godine kada je u defteru navedeno da su na ovom području postojala 24 mlina od kojih šest nije bilo u funkciji. Podaci govore da je u 17. stoljeću tu postojalo 26 mlinova. Danas je ovdje 20 mlinova koji su pokazatelj industrijskog razvoja u osmanskom periodu, a imaju i veliki kulturološki značaj za ovo područje – naglasila je Softić – Joldić.

Ubrzanim industrijskim razvojem vremenom je smanjen značaj mlinčića u tom smislu i vremenom su prestali da se koriste. Tako su počeli i da propadaju krovovi, a samim tim su oštećeni i mlinovi.

– Ali 2005. godine općina Jajce imajući u vidu veliku historijsku važnost i značaj mlinova obnovila je sve mlinove i šest stavila u funkciju – kazala je Softić – Joldić za AA.

POGLEDAJTE VIDEO:

(www.faktor.ba)
(foto/video: Samed Žužić)