Mithraism inancına sahip insalar mağaralarda ibadethanelerini inşa etme gayret ettiler, ayrıca yerel yönetimin izni ile yer altında bulunan tek odalı (hücreli) tapınaklar yada “spelea”lar inşa ettiler. Jajce’de eşsiz ve nadir bir örnek olarak, bir kaya içine oyulmuş tapınak-spelaea kendi adını taşıyan sokakta bulunmaktır. Rölyefde (kabartma) Mithra, uçuşan pelerinli bir Pers (İran) elbisesi giyerek, sol eli ile bıçağın ucunu tutarken, sağ eli boğayı kalbinden bıçaklarken ve bir dizi ile boğayı ezerken tasvir edilmektedir. Burada bir köpekten, bir yılandan ve bir akrepten yardım alıyor.

2 tane özgür meşale taşıscı Mithra heykelinden Mithra Kabartması Bosna-Hersek’teki tek örnektir. Bu antik anıt yanlışlıkla 20. yüzyılın başında özel bir inşaat sırasında tespit edilmiştir. 2012 yılı içinde anıtın bulunduğu bölge yeni, camdan bir koruyucu ile koruma altına alındı ve içeri girme zorunluluğu olmadan ziyaretçilere açıldı.Eğer ziyaretçiler içeri girme arzusunda iseler, 030 658 268 numaralı telefonu aramalı yada direk olarak Jajce Etno Müzesi ile temasa geçmelidir. (Eski okul binası Mezarlığın yanındadır)