Katakumby znajdują się w obrębie murów miejskich, obok Niedźwiedziej wieży. Jest to kościół podziemny wydrążony w litej skale. W okresie od końca XIV i początku XV wieku, potężny książę Hrvoje Vukcic Hrvatinic wydał dyspozycję wydrążenie katakumb, jako miejsca spoczynku rodziny Hrvatinic. Pod koniec XiX w. i na początku XX wieku, wejście do katakumb zostało wzmocniona przez nadziemnej kamienny ganek.

Na kamiennych ścianach przed wejściem są niedokończone płaskorzeźby Hrvoje i jego herbu, a także kobieca postać z lilią w dłoni. Wejście prowadzi do kościoła, który został zbudowany w stylu romańskim, strop natomiast wykonany jest w stylu gotyckim.

Wzdłuż ścian bocznych znajdują się krypty grobowe na podłodze, z otworami łukowymi. Podwójny krzyż jest wyryte na dnie krypty po jego lewej i prawej stronie znajduje się słońce i półksięzyc – dawne symbole kultu śmierci, życia pozagrobowego i wiecznego snu. Z głównej sali, przez kwadratowy otwór z czterama stromymi stopniami może się przejść do dolnej części katakumb, która pełni funkcję krypty.

Całą centralną część katakumb zajmuje ołtarz z podwójną perforacją w kształcie krzyża, słońca i półksiężyca.

Godziny otwarcia:
maj – październik – codziennie od 9:00 do 19:00
listopad – kwiecień – codziennie od 8:00 do 16:00