Privredna/Gospodarska komora Federacije BiH raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

ZA NAGRADU “ZVIJEZDA TURIZMA BIH”  za 2020.godinu

I. PREDMET JAVNOG NATJEČAJA
Predmet Javnog natječaja je prikupljanje prijava za odabir najboljih kandidata iz oblasti turizma a za dodjelu nagrade „Zvijezda turizma BIH” za 2020.godinu (u daljnjem tekstu: Nagrada).

Nagrada će se dodjeljivati za sljedeće kategorije:

1. Turistička organizacija
2. Turistička manifestacija
3. Receptivna turistička agencija
4. Ugostiteljski objekat za smještaj sa dvije podkategorije

– Ugostiteljski objekt tipa Hotel
– Ostali ugostiteljski objekti za smještaj

5. Organizacija ili pojedinac za doprinos unapređenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga

Svi dobitnici nagrade “Zvijezda turizma” nagrađuju se Plaketom, a glavna nagrada – Statua “Zvijezda turizma BIH” dodjeljuje se po odluci stručnog žirija laureatu koji je dobio najveći broj kandidatura od strane žirija.

Kriteriji za izbor kandidata:

Kriteriji za dodjelu nagrade po kategorijama su sljedeći:

1. Turistička organizacija:
• Obogaćivanje kvalitete, sadržaja i raznovrsnosti  turističke ponude destinacije
• Kvalitet marketinških aktivnosti, internet stranica, društvene mreže, promotivni materijali, učešće na sajmovima i specijaliziranim događajima, organizacija odgovarajućih događaja i njihov program, medijska prisutnost i ostale promotivne aktivnosti
• Projektne aktivnosti
• Ostvaren turistički promet
• Suradnja sa turističkom privredom i drugim privrednim subjektima
• Kvalitet programa i sadržaja ponude, broj izlagača i ponuđača roba i usluga, broj
posjetilaca manifestacije

2. Receptivna turistička agencija:
• proširenje i obogaćivanje receptivne turističke ponude novim programima putovanja
• marketinške aktivnosti, internet stranica, društvene mreže, promotivni materijali, nastupi na sajmovima i specijalnim događajima
• rezultat turističkog prometa ( broj dolazaka i noćenja stranih turista u odnosu na prethodnu godinu)

3.  Ugostiteljski objekt za smještaj (podkategorija Hotel i podkategorija Ostali objekti za smještaj)
• uređenost objekta ( autentičan enterijer i eksterijer)
• uvođenje novih standarda u pogledu uređenja, opreme i podizanja kvaliteta pruženih usluga (oblik i način primjene novih standarda u poslovanju, uticaj na efikasnost poslovanja, doprinos unaprjeđenju kvaliteta, stepen iskorištenosti kapaciteta i broj gostiju)
• marketinške aktivnosti, internet stranica, društvene mreže, promotivni materijali, nastupi na sajmovima i specijalnim događajima

4. Organizacija ili pojedinac za doprinos unaprjeđenju turizma i podizanju kvaliteta turističkih usluga:
• doprinos promociji Bosne i Hercegovine
• promocija Bosne i Hercegovine na autentičan i kreativan način
• doprinos razvoju i afirmaciji turističkih potencijala BiH
• doprinos podizanju kvaliteta turističkih usluga

U ovoj kategoriji mogu konkurirati privredni subjekti, pravne i fizičke osobe.

Pravo na prijavu imaju:
Svi dionici iz oblasti turizma; turističke agencije, pojedinci, turističke organizacije, te ugostiteljski objekti za smještaj, a koji imaju sjedište u  Bosni i Hercegovini.

II. SADRŽAJ PRIJAVE ZA SUDJELOVANJE U JAVNOM NATJEČAJU

Prijava treba biti potpuna i uz nju treba biti dostavljena  tražena dokumentacija:

a) Pripadajući Obrazac za prijavu

b) Uz prijavu se mora priložiti pisano obrazloženje na maksimalno 3 stranice i uz odgovarajuće priloge (fotografije, audio i video zapise u trajanju do 5 minuta, propagandni materijal i slično).

c) Uz prijavu za kategoriju „Receptivna turistička agencija” dostavlja se licenca izdata od strane nadležnog organa.

d) Uz prijavu za kategoriju „Ugostiteljski objekt za smještaj” dostavlja se akt nadležnog organa o razvrstavanju u određenu kategoriju.

Obrazac za prijavu na ovaj javni natječaj može se preuzeti na web stranici  www.kfbih.com

III. KRITERIJI ZA OCJENU PRIJAVE I IZBOR KANDIDATA DOBITNIKA

Kriteriji za ocjenu prijave utvrđeni su u poglavlju I pod nazivom Kriteriji za izbor kandidata.

Izbor kandidata dobitnika za dodjelu Nagrade vrši Komisija/Žiri za dodjelu nagrada. Komisiju za odabir kandidata dobitnika imenuje predsjednik Privredne/Gospodarske komore Federacije BiH svake godine za koju se Nagrada dodjeljuje.

Zadatak Komisije je da na temelju propisanih kriterija ovog Javnog natječaja, izvrši rangiranje prispjelih prijava.

Nakon obrade prispjelih prijava Komora će objaviti rezultate natječaja na web stranici Komore.

IV. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE

Prijave sa odgovarajućom dokumentacijom iz poglavlja II., šalju se preporučeno poštom u zapečaćenim kovertama na adresu: Privredna/Gospodarska komora FBIH, Kneza Domagoja 12, Mostar ili Privredna/Gospodarska komora FBIH, Branislava Đurđeva 10, Sarajevo.

Na koverti napisati: Prijava na na javni natječaj – nagrada „Zvijezda turizma BIH ” za 2020.godinu, a na poleđini obvezno navesti:
– naziv–ime podnositelja prijave;
– adresu i e-mail adresu

Prijava se također može dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail: [email protected] i/ili [email protected]

Rok za dostavu prijava je 15.03.2021.godine

Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nemaju sve sadržajne elemente (neuredne) bit će odbačene i neće biti predmet daljeg razmatranja.
U postupku ovog javnog natječaja Komora ne snosi nikakve troškove sudionicima u natječaju, te zadržava pravo da u slučaju opravdanosti poništi ovaj javni natječaj. Prispjela dokumentacija se neće vraćati.

V. OSTALE ODREDBE

Sve dodatne informacije vezane za ovaj javni natječaj mogu se dobiti na e-mail: [email protected]  ili na broj telefona: 036 332 963 u vremenu od 08 -16 sati.

Prilog: Obrazac za prijavljivanje kandidata za nagradu ZVIJEZDA TURIZMA BIH za 2020.godinu