Kompanija Mastercard je pokrenula kampanju, u okviru koje promovira tzv. Top Hidden Treasures, odnosno skrivene, ali fascinante turističke destinacije u Evropi, koje nisu toliko poznate turistima. Jajce je jedna od tih destinacija po izboru Mastercarda.

Skrivena turistička blaga možete pogledat u slijedećoj PDF FORMI.