Na jajačkom podneblju tijekom vremena dolazile su i prolazile vojske i narodi, pa su tako i prezimena koja nosimo šarena i veoma interesantna.

Ovdje ćemo spomenuti kako su nastala neka prezimena u Jajcu i bližem okruženju. Da bi se istražilo kako su nastala sva prezimena potrebno je puno znanja, truda, i vremena. Neka prezimena koja ćemo spomenuti, nose neprimjerene nazive, pa uz dužno poštovanje i bez uvrede izvinjavamo se onima koji ih nose. Znamo da su na ovim prostorima Turci vladali petstotina godina, točnije od 1463- 1878 god. U tom periodu neke kršćanske obitelji milom ili silom prelazile su na islam. Od tada imamo prezimena turskog porijekla kao što su: Hajder – lav, Kurt – vuk, Hamur – tijesto, Joldo – saputnik, Bešlija – konjanik, pa otuda Bešlić, Dizdar – čuvar gradskih kapija, Muzur – sudski činovnik, Kahriman – junak, Zulum – nasilnik i još mnogo drugih prezimena.

Neki od njih koji su išli na hadž, ispred svog prezimena dodavali su predmetak hadž kao što je: Hadžiosmanović, Hadžiavdić. Neke kršćanske obitelji koje su prešle na islam, zadržale su svoja prezimena. Neki od njih su: Filipović, Kovačević, Kapetanović, Ćorić, Ramljak i drugi.

Dolaskom Austrougarske 1878. god, a naročito izgradnjom Elektrobosne 1897. god. u Jajce su dolazili strani radnici iz europskih zemalja: Austrije, Mađarske, Češke, Njemačke, i drugih zemalja. Od tada imamo strana prezimena u Jajcu, koja su se zadržala do danas: Konopek, Lithner, Korajzl, Mandlc, Froš, Šelj, Veron, Privcer, Fertner, Miler, Šlajmer, Bagari, Sklenar, Vidoni, Saleta, Grum, Seki, Vugarin i mnoga druga.

Prognani Židovi iz Španjolske krajem XIX vijeka naseljavali su ove krajeve, a naročito ih je mnogo bilo u Sarajevu, Travniku i Jajcu. Naš grad naselili su sljedeći židovi: Engel, Pinkas, Altarac, Salom, Sunkula, Grinfeld, Romano, Fall, Levi. Od svih njih, u Jajcu danas živi samo jedan židov, Rafael Pinkas.

Mnoga jajačka prezimena izvedena su iz imena: Ibro – Ibrić, Bego – Begić, Omer – Omerović, Ivo – Ivić, Stipo – Stipić, Jozo – Jozić itd. Neka imena su izvedena iz zanimanja ili zvanja: čurćija – Čurćić, zlatar – Zlatović ili Zlatarević, lončar – Lončar, aga – Agić, beg – Begović, kapetan – Kapetanović, čauš – Čaušević i drugi.

Interesantno je da mnoga prezimena dolaze od imena životinja: Vuk, Lisica, Kunić, Kec, Čuk, Žuna, Čavka i druga.

Po čemu su naredna prezimena dobila nazive zaključite sami: Drek, Guzina, Kurić, Pićar,…

Neki su pored prezimena dobivali i nadimke po kojima su bili poznatiji nego po vlastitom imenu. Nadimci su se prenosili s koljena na koljeno sve do danas: Perun, Bubreg, Tale, Šćeko, Maslo, Medeni, Roša, Ćuća, Pićo. Prego, Hajcer, Prpa, Mesara, Piskoš i drugi. Interesantno je da su i njihove žene bile prepoznatljive po tim nadimcima.

 

(Jajce Press – Autor: S. Jelica/ Arhiva-Senzor)
(Foto: JU Agencija Jajce)